Aktualności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Anastasis z siedzibą w Strychach 42, Strychy 42, oraz w Hostelu dla uzależnionych, ul. Nowy Dwór 10, w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3. Podanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, korzystania z określonych usług elektronicznych, przedstawienia oferty.

4. Stowarzyszenie Anastasis stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Strony Internetowej będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach:

Cele związane z umową z NFZ

 • Realizacja usług

Cele związane z funkcjonowaniem Firmy:

 • Zapewnienie obsługi zapytań w formie elektronicznej: odpowiedzi przesyłanych drogą mailową i w formie wiadomości tekstowych, drogą telefoniczną i w mediach społecznościowych typu Messenger
 • Prowadzenia postępowań sądowych
 • Prowadzenia statystyk
 • Archiwizacja danych

Cele wymagające zgody:

 • Zapisywania danych w plikach Cookies- wymaga zgody na stronie

Cele wynikające z przepisów prawa:

 • Prawo podatkowe, zasady prowadzenia rachunkowości
 • Zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami
 • Wykonanie obowiązków nakładanych przez państwowe instytucje, organy i sądy

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody i do momentu wymaganego przez ustawodawstwo związane z leczeniem uzależnień.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do :

 • treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Art. 17 RODO który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia obowiązku prawnego.

Obowiązkowe okresy przechowywania danych:

 • Dane dotyczące stanu zdrowia będą przechowywane 20 lat
 • Dane dotyczące pacjentów i ich rodzin nieobjęte obowiązkiem archiwizacji zostaną zwrócone pacjentowi bądź zniszczone po zakończeniu leczenia
 • Wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą przestrzegane w sposób, który spełnia wymogi zgodnie z rekomendacją organów kontrolnych

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

13. Nasza strona internetowa zbiera Cookies w celach statystycznych. Korzystamy z narzędzia o nazwie Google Analytics.

14. Inspektorem Ochrony Danych w Firmie jest Pani Olga Konaszczuk (e-mail: anastasis.rodo@gmail.com, temat: RODO.

 

 

1 Procent

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży ANASTASIS

KRS 0000172962

Czy moje dziecko potrzebuje leczenia?

Jeżeli podejrzewasz, że twoje dziecko może być uzależnione, to szukaj poradni i terapeutów, którzy znają się na uzależnieniach i zajmują się leczeniem młodzieży. Pomogą w zdiagnozowaniu choroby oraz określeniu fazy uzależnienia, jest to konieczne do podjęcia decyzji o formie leczenia. Rodzicom trudno pogodzić się z myślą, że ich dziecko może być uzależnione i przebywać w ośrodku. Często obwiniają siebie za błędy wychowawcze i  uzależnienie dziecka - to zrozumiałe, że szukamy jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, jakiejś przyczyny, ale żaden rodzic nie jest temu winny, nikt nie chce, by jego syn czy córka zostali narkomanami. Dowodem na to niech będzie fakt, iż nasi pacjenci pochodzą z bardzo różnych rodzin, bogatych i biednych, rozbitych i poukładanych, mają rodzeństwo lub są jedynakami, niektórzy uczyli się dobrze, niektórzy wagarowali, chodzili lub nie chodzili do kościoła. Nie ma tu reguły. Nikt nie zakłada, że zostanie narkomanem. 


Od pierwszych chwil kontaktu z narkotykiem On czy Ona zaczynają trenować swój umysł w wyszukiwaniu najprzeróżniejszych tłumaczeń, usprawiedliwień i zaprzeczeń. Powoli głuchną i ślepną na to, co realne dzieje się w ich życiu. Wszystkie kłopoty, których rzeczywistą przyczyną są narkotyki, zrzucają na szkołę, rodziców, pecha, kolegów. Wymyślają tysiące powodów swojej stale pogarszającej się sytuacji szkolnej, finansowej, kłótni w domu, rozstania z dziewczyną, nie zauważając, że tak naprawdę główny powód tych trudności to narkotyk. Nazywamy to mechanizmem iluzji i zaprzeczeń. Rodzice często przyjmują te wymówki, odsuwając od siebie prawdę, zaprzeczając zupełnie podobnie, jak sam uzależniony. Zaprzeczają oczywiście z miłości do dziecka, z obawy przed prawdą, z narastającego poczucia winy. Tego typu zachowania ojca czy matki sprawiają, że choroba dziecka pogłębia się.  Usprawiedliwianie i zaprzeczanie przez rodziców wspomaga uzależnienie.  

Uzależnienie to choroba postępująca. Z czasem robi się coraz gorzej, nigdy lepiej. 

Więc nie czekaj, jak najszybciej skontaktuj się ze specjalistą.

 

Jeżeli podjęliście decyzję o umieszczeniu dziecka w ośrodku, to nie wycofujcie się. Konsekwencja to bardzo pożądana cecha szczególnie u rodziców, których dziecko bierze narkotyki. Pobyt w ośrodku jest konsekwencją jego uzależnienia i jeżeli ma się wyleczyć musi te konsekwencję odczuć na własnej skórze. Jeżeli oszczędzisz mu tej nauki, problem wróci. Zastosujcie się do rad terapeuty, a jeżeli będzie wam trudno, skorzystajcie z grupy wsparcia dla rodziców. Jeżeli przed wysłaniem dziecka do ośrodka przeżywasz niepokój lub poczucie winy, umów się z terapeutą pracującym w ośrodku, pojedź i sam zobacz, jak będzie wyglądało miejsce, w którym chcesz umieścić dziecko. Odpowiemy na wszystkie nurtujące cię pytania.

Współpraca rodziny z ośrodkiem znacznie zwiększy szanse powrotu do zdrowia twojego dziecka.

Prowadzimy raz w miesiącu zajęcia edukacyjne dla rodziców, które mają na celu wzrost świadomości w zakresie podstawowych zagadnień, związanych z uzależnieniem od narkotyków

Gdzie to jest

Adres ośrodka:

Ośrodek ANASTASIS  
Strychy 42 
66-340 Przytoczna

Co mnie powinno zaniepokoić

Często spotykamy się z pytaniem - po czym poznać, że moje dziecko bierze narkotyki? Oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi – nawet testy do wykrywania narkotyków w moczu można oszukać. Jednak człowiek, który używa narkotyków, zmienia swoje zachowanie, kontakty, przeżywanie. Poniżej jest lista takich zmian, które powinny zwrócić uwagę i zaniepokoić. Im więcej ich jest, tym większe prawdopodobieństwo, że dziecko bierze narkotyki. Co wówczas? Przeczytaj tekst sekcję niżej, skontaktuj się ze specjalistą. Również porozmawiaj z dzieckiem, ale pamiętaj, że osoby biorące narkotyki to mistrzowie manipulacji i kłamstwa – a więc dziecko może nie być szczere w  rozmowie z Tobą. 

CZERWONE SYGNAŁY 

 • Nowe rysy osobowości
-     nagła uogólniona zmiana osobowości 
-     krótkotrwałe zmiany nastroju 
-     bardziej drażliwy, skryty, wrogi, depresyjny, apatyczny, zamknięty 
      w sobie
-     reagujący złością, przewrażliwiony, nerwowy, lękowy, zawsze w postawie 
      obronnej, mniej wrażliwy, czuły, pomocny, kochający
 • Brak dojrzałości (rozumienie i komunikowanie się z innymi)
-    emocjonalna i społeczna niedojrzałość   
-    potrzeba natychmiastowej gratyfikacji 
-    zawężone widzenie problemów i ich rozwiązań 
 • Kontakt z rodziną
-    lekceważy i łamie reguły obowiązujące w domu 
-    unika poważnych rozmów z rodzicami 
-    zmienia się atmosfera w rodzinie 
-    narasta konflikt w rodzinie 
-    nie przedstawia swoich kolegów rodzinie 
 • Kontakty koleżeńskie
-    wymiana grona kolegów 
-    zaprzyjaźnianie się z podobnymi samotnikami 
-    stawanie w obronie stosowania używek przez innych 
 • Brak dążeń
-    malejące zainteresowanie nauką 
-    ogólna utrata inicjatyw 
-    brak zainteresowań
 •  Niska samoocena
-    poczucie beznadziejności i bezradności 
-    poczucie winy 
-    czuje się samotny, pokrzywdzony i wystraszony 
-    wyobcowany i zamknięty w sobie 
 • Zaprzeczanie
-    negowanie faktu, iż narkotyki są szkodliwe 
-    winą za własne nieodpowiedzialne postępowanie obciąża innych 
-    wytyka innym błędy 
-    krytykuje obyczajowość dorosłych 
-    broni przywilejów młodzieży 
 • Kłamstwo
-    staje się artystą  kamuflażu 
-    na każdą okoliczność ma dobrą wymówkę 
-    udziela wymijających, niekonkretnych odpowiedzi w kwestiach własnego 
     zachowania 
 • Spóźnianie się
-    spóźnia się do szkoły 
-    coraz później wraca do domu 
-    zawsze ma gotowe wymówki usprawiedliwiające spóźnienia 
-    zdarza się, że traci poczucie czasu 
 • Brak instynktu samozachowawczego
-    coraz większa awanturniczość i żądza przygody 
-    rosnąca impulsywność    
-    narastające nieadekwatne poczucie pewności siebie 
-    upodobanie do niebezpiecznych sytuacji 
-    podatność na wypadki 
 • Wrogość / agresja skierowana przeciwko innym
-    staje się nieposłuszny i buntuje się przeciwko rodzicom 
-    narastający uogólniony bunt na wszelkie normy i prawa 
-    zachowuje się coraz gwałtowniej i agresywniej 
-    zaczyna znieważać innych słownie i posuwa się do rękoczynów 
-    w złości niszczy i rozbija przedmioty 
-    zadaje sobie ból 
 • Nieuzasadnione nieobecności
-    coraz częściej wraca do domu spóźniony 
-    nie przestrzega ustalonych godzin i coraz częściej wymyka się z domu 
-    wraca o coraz późniejszej godzinie 
-    bez uprzedzenia nie wraca na noc 
-    nie potrafi rozliczyć się z czasu spędzonego poza domem 
-    przesiaduje godzinami w swoim pokoju 
-    chętnie podejmuje się obowiązków, przy których może zniknąć rodzicom z 
     oczu 
 • Obowiązki domowe
-    przestaje wypełniać swoje obowiązki w domu 
-    zapomina o uroczystościach rodzinnych i odmawia uczestniczenia w nich 
-    ma nieporządek w pokoju 
-    ogólnie zdezorganizowany i nieporządny 
 • Przyjaźnie / porozumiewanie się z ludźmi
-    zaniedbuje zwyczaj przedstawiania kolegów rodzicom 
-    nie zaprasza do domu przychodzących po niego kolegów 
-    odbiera dziwne telefony o dziwnych porach 
 • Przyjaźnie / popularność
-    dostaje rzeczy od kolegów 
 • Zmiana nawyków jedzeniowych
-    wyraźny przypływ apetytu 
-    nagłe upodobanie do słodyczy 
-    nagła utrata łaknienia 
-    generalny brak zainteresowania jedzeniem 
 • Zmiana rytmu snu i czuwania 
-    rozregulowanie rytmu dnia i nocy 
-    sen przez większość dnia, aktywność w nocy 
 • Kradzieże / własne skrytki
-    wynosi z domu rzeczy na sprzedaż 
-    stale coś chowa przed domownikami 
-    ubytki w domowych zapasach leków i alkoholu 
-    pożycza różne rzeczy kolegom 
-    zgłasza, że ukradziono mu pieniądze lub rzeczy 
 • Wiara religijna / kulty
-    obojętny na sprawy wiary 
-    niechętny rozmowom o religii i przekonaniach 
 • Język
-    znajduje upodobanie w używaniu przekleństw 
-    ma nowych przyjaciół, którzy posługują się wulgarnym językiem 
 • Wygląd pokoju
-    w sypialni ma chłodno nawet zimą 
-    często wietrzy pokój 
-    włącza wentylator 
-    używa kadzideł,  wody do ust, odświeżaczy do pomieszczeń, perfum, 
     wody kolońskiej 
-    nie życzy sobie wchodzenia do jego pokoju 
-    trzyma zamkniętą na klucz kasetkę, której nikt inny nie może  
     otworzyć    
 • Problemy związane ze szkołą
-    nie odrabia lekcji 
-    ma gorsze stopnie 
-    coraz bardziej zaniedbuje obowiązki szkolne 
-    zaczyna mu brakować motywacji do nauki 
-    często spóźnia się do szkoły 
-    zasypia na lekcjach 
-    opuszcza lekcje albo wagaruje przez cały dzień 
-    narusza dyscyplinę szkolną w różnych zakresach 
-    często karany, nawet zawieszony w prawach ucznia 
-    nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 
-    szwenda się z nową grupą kolegów 
-    usiłuje źle nastawić rodziców do nauczycieli i szkoły 
-    lekceważy nauczycieli i regulamin 
-    przerywa szkołę 
-    zostaje wyrzucony ze szkoły 
 • Stan zdrowia
-    spadek ciężaru ciała 
-    przeziębienia, grypy, bóle żołądka, zmęczenie 
-    przewlekły kaszel 
-    bóle klatki piersiowej 
-    częste zachorowania 
-    bóle głowy 
-    złe samopoczucie rano, lepsze od południa 
-    częste obrażenia w następstwie wypadków lub pobicia 
-    częste urazy podczas zajęć sportowych, dłuższa rekonwalescencja 
 • Rozwój fizyczny
-    ogólny spadek energii 
 • Mowa
-    niespójna 
-    bełkotliwa 
-    potok słów bez pauz 
-    chaotyczna, niejasna 
 • Pamięć / myślenie
-    gorsze zapamiętywanie 
 • Oczy
-    przekrwione, napuchnięte lub szklane oczy 
-    rozszerzone lub zwężone źrenice 
-    opadające powieki, objawy senności 
 • Nos
-    kichanie 
-    krwawienia z nosa 
 • Jama ustna
-    suchość w ustach 
-    częste oblizywanie warg językiem 
-    oddech z zapachem alkoholu / marihuany / nikotyny 
-    kaszel 
 • Skóra
-    ślady po wstrzyknięciach wzdłuż żył 
-    noszenie koszul czy bluzek z długimi rękawami i kołnierzykami nawet 
     w gorące dni 
-    nienaturalnie blade palce 
-    nadmierna potliwość    
-    nagłe pojawienie się trądziku 
-    czerwone plamy na ciele 
-    niejasnego pochodzenia ściemnienie skóry 
 • Kontrola czynności ruchowych
-    pojawienie się niepokoju ruchowego i nadaktywności 
-    niezdarność 
-    zawroty głowy 
 • Wygląd / higiena
-    obnosi się z nową fryzurą i strojami 
-    obniża dbałość o higienę osobistą 
-    coraz bardziej przywyka do własnego niechlujnego wyglądu 
 • Akcesoria
-    fajki 
-    bibułki do skrętów 
-    chowanie i skrytki 
-    spinki, spinacze, klipsy 
-    szmaty i torby ze śladami po chemikaliach 
-    igły 
-    lekarstwa 
 • Oskarżenie o przestępstwo
-    oskarżenie o kradzież 
-    przyłapanie na kradzieży w sklepie 
-    oskarżanie o uprawianie nierządu 
-    oskarżenie o włamanie 
-    oskarżenie o posiadanie narkotyków i handel nimi 

Co to znaczy katolicki

Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez względu na wyznanie, jednak wychowanie opiera się na wartościach chrześcijańskich. Osoby niewierzące lub innej wiary biorą udział na spotkaniach w formacji religijnej na zasadzie biernych uczestników np. we mszy św., katechezie, modlitwie, innych formacjach np. spotkaniach przedświątecznych, rekolekcjach.

To jak tam jest ?

Zamiast opisywać ci krok po kroku (program Ośrodka możesz zobaczyć TUTAJ), zobacz, co o Ośrodku powiedzieli mieszkańcy domu, którzy się tu jakiś czas leczą: 


Jest tutaj dużo ludzi z różnych środowisk i my nie patrzymy na swoją przeszłość, bo dla nas liczy się, czy chcesz coś zrobić ze swoim nałogiem. Czuję się tutaj bezpiecznie, bo w Ośrodku nie można używać agresji w żadnym stopniu. Jest ogólnie dużo czasu wolnego, można iść na spacer, na piłkę nożną, możesz pograć w kosza. Panuje tutaj atmosfera rodzinna, szanujemy się tu nawzajem. Michał, 4 lata brania. 


Jest tu miła atmosfera, każdy sobie pomaga. Dużo uprawiamy sporu i nie ma tu przemocy. Czuję się tu bezpiecznie i wiem, że z mojego dawnego życia nikt mnie nie wyśmieje. Byłem w zakładzie poprawczym i nie muszę bać się tego, jak się rozpłaczę, że będę poniżony przez kogoś. Wojtek, 5 lat brania. 


Wychowawcy chcą pomóc, mają doświadczenie ze swojego życia. Ośrodek jest wyposażony w sprzęty sportowe. Jest czasem trudno, dostrzegamy po jakimś czasie swoje straty. Miło się spędza czas, najbardziej w weekendy. Możemy przez Ośrodek zmienić swoje życie. Szanujemy się, nikt nikogo nie wyzywa, nie poniża. Na zewnątrz uciekałem zawsze od tego, co robiłem, od ponoszenia konsekwencji, a tu za to, co robimy ponosimy konsekwencje. Można robić, co się lubi, grać w kosza, w siatkę. Rodzice przyjeżdżają co miesiąc i relacje z nimi są coraz lepsze. Tutaj skończyłem drugą klasę gimnazjum i nie mam spraw karnych. Bartek, 4 lata brania. 


Nie ma tu, że ktoś cię wyśmieje, szanują cię. Ośrodek jest odnowiony, jest bardzo odnowiony. Co weekend mamy ustalony plan KO i wymyślamy różne zabawy. Są tu 2-6 osobowe pokoje, na dole są pokoje chłopców i dwa u góry, i trzy pokoje dziewcząt. Więcej jest chłopaków - bo 20 a tylko 4 dziewczyny. Viola, 3 lata brania. 


Aby dostać jakieś prawa i przyjemności, trzeba sobie na to zasłużyć. Nie ma się wszystkiego od razu. Jedyne, co mi tutaj przeszkadza, to rozgrzewka poranna i zakaz palenia papierosów. Jest tutaj dużo ludzi, z którymi mogę otwarcie rozmawiać. Jest tutaj zabawnie, zwłaszcza, jeśli chodzimy gdzieś wszyscy razem, np. kulig w zimie, wspólna pielgrzymka latem. Jest tutaj bezpiecznie - jestem szanowana, nie oceniana przez pryzmat czasu kiedy ćpałam. Jest to mój czwarty ośrodek i nie ma tutaj tyle pracy fizycznej. Agata, 5 lat brania. 


Spędziłem tu wiele radosnych chwil, nie zapomnę świąt. Dzisiaj nacisk kładziony jest na naukę. Jest również czas wolny, w którym chodzimy grać w piłkę. Są również minusy, np. że trzeba wstawać o siódmej rano. Staramy się, żeby pokoje wyglądały estetycznie, domowo. Cały Ośrodek jest odmalowany, wygląda jak galeria sztuk pięknych.  Wojtek, 4 lata brania. 


Czuję się tu akceptowany, czego nigdy nie czułem. Oraz bardzo dobrze się tu najadam. W porównaniu do innych ośrodków, w których byłem, ten ma lepsze warunki. Przemek, 5 lat brania. 


Wszystkie problemy dotyczące siebie można rozwiązać przez grupy, zajęcia indywidualne, każdy próbuje pomóc przez pokazywanie błędów popełnianych przez siebie nawzajem. Nie ma agresji, jaka jest nieraz w innych ośrodkach. Mateusz, 3 lata brania. 


Mogę się wyszaleć, np. poturlać po bagnach, pograć w piłkę. Są ciężkie okresy i mam myśli wyjazdowe, ale można przetrzymać ciężki okres. Mogę rozwijać swoje zainteresowania, np. w stolarni. Nie lubię, jak muszę wstawać o 7.00 i że nie można spać w dzień. Dużo mogę się nauczyć od innych osób. Jestem tu 8 miesięcy. Szymon

Zasady przyjęcia

Jeżeli zdecydowaliście się na leczenie dziecka w ośrodku, to nie zapominajcie zabrać ze sobą skierowania od lekarza, jest to podstawa przyjęcia. 

Gdy już dziecko jest w ośrodku, to bardzo istotna jest współpraca z rodzicami, zastosujcie się do zaleceń i rad terapeutów tu pracujących. 

Raz w miesiącu prowadzimy obowiązkowe spotkania edukacyjne z rodzinami, pełnią one bardzo ważną rolę w obszarze leczenia narkomanii. Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku, naucz się wszystkich faktów dotyczących uzależnienia. Pamiętaj, że jesteś emocjonalnie zaangażowany w uzależnienie. Zmieniając siebie, pomagasz dziecku. 

10 mitów o ośrodkach

 1. Ośrodki są dla degeneratów 


Do środków trafiają ludzie w różnym stanie. Niektórzy tacy, niektóry inni. Spotkasz tu prawdopodobnie ludzi bardzo podobnych do siebie. 

 1. Tam się ćpa


Złamanie abstynencji alkoholowej, narkotykowej, nikotynowej wiąże się z natychmiastowym wypisem. Trzeźwość jest sprawdzana przez SOT - Służbę Ochrony Trzeźwości, składającą się ze starszych pacjentów i wychowawców. Często są robione testy na obecność narkotyków. 

 1. I tak mi to nic nie da


60-80% osób kończących leczenie w ośrodku stacjonarnym i pozostających w ambulatoryjnym kontakcie terapeutycznym nie wraca do brania. Oczywiście wielu pacjentów również naszego Ośrodka kontynuuje trzeźwe życie po zakończeniu terapii w nas. Jeżeli tego potrzebujesz, napisz, nawiążemy kontakt z tobą, przekonasz się, że to jest możliwe. 

 1. W ośrodku robią pranie mózgu


Pranie - tak. Bo mózg jest zabrudzony. Mechanizmy choroby, jaką jest uzależnienie, zakłamują ci rzeczywistość. Wszystko jest trochę inaczej, niż się wydaje. Ale uwaga: nikt ci nie będzie niczego wmawiał i wciskał na siłę. W procesie terapii sam zobaczysz i skonfrontujesz, co ci tak naprawdę narkotyki zrobiły w życiu - zwłaszcza jeśli dotychczas uciekałeś przed zobaczeniem tego. To boli, ale czy chcesz się oszukiwać? 

 1. W ośrodkach poniża się ludzi


Jednym z podstawowych praw pacjenta jest zagwarantowanie ludzkiego traktowania. Stąd nie ma miejsca w ośrodku na wyzywanie, poniżanie, niszczenie drugiego człowieka ani ze strony kadry, ani ze strony współmieszkańców. 

 1. Tam się tylko pracuje


Po kilku tygodniach bycia w ośrodku i rozpoczęcia pracy terapeutycznej, wielu chciałoby, by się tylko pracowało . Praca jest jednym z elementów programu ośrodka, jednak ani nie najważniejszym, ani nie centralnym. Oczywiści trzeba zadbać o swoje miejsce zamieszkania, jakim jest ośrodek, ale nie jest to jedyny, ani tym bardziej - najważniejszy obszar . 

 1. W ośrodku jest jak w poprawczaku


Ośrodek działa na zasadach społeczność terapeutycznej. Nie ma krat, strażników, szczęku kluczy w zamkach i grypsowania pod celą. Nie ma gry w policjanta i złodzieja, ani w kto kogo zrobi. Współmieszkańcy sami pilnują przestrzegania reguł które przyjęli i reagują na ich złamanie. Terapeuci i wychowawcy pełnią w tym procesie jedynie funkcję pomocniczą. 

 1. W ośrodku jest fala i przemoc


Złamanie agresji fizycznej wiąże się z natychmiastowym wypisem. Ośrodek jest miejscem, gdzie każdy musi czuć się bardzo bezpiecznie. Agresja słowna, zastraszanie, krzywdzenie drugiej osoby jest ostro piętnowane zarówno przez społeczność, jak i przez wychowawców. W stosunku do takich zachowań wyciągane są konsekwencje. W ośrodku każdy chce się czuć bezpiecznie i jest to podstawowy warunek jakiejkolwiek terapii. 

 1. W ośrodku jest jak w psychiatryku


Nie. Nie ma snujących się po korytarzach postaci zamroczonych lekami, pielęgniarek i lekarzy w białych kitlach i z pasami lub kaftanami bezpieczeństwa, nie ma drzwi zamkniętych stale na klucz i osób opowiadających o kosmitach, którzy ich uprowadzili, a teraz wkładają im do głowy swoje myśli lub krzyczących w niezrozumiałym dla nikogo języku. Pobyt tutaj zakłada w miarę wyrównany stan psychiczny. Oczywiście jeśli ktoś potrzebuje przepisania leków działających na psychikę (a czasami wskutek brania narkotyków ujawniają się różne takie zaburzenia), leki takie są przepisywane. Jednak zwykle najpierw należy wyprowadzić stan psychiczny do normy, a dopiero potem zjawić się w ośrodku. 
                     

      10.  Nafaszerują mnie lekami


Unikamy stosowania leków. Leczenie opiera się na psychoterapii. Leki stosujemy rzadko, tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Leki są zlecane przez 2 lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i leczeniu uzależnień. Większość pacjentów przechodzi przez ośrodek bez podawania leków.

O ośrodku

Bardzo często po umieszczeniu dziecka w ośrodku pojawia się u rodziców niepewność i obawa "czy jest mu tam dobrze? Czy ma czas dla siebie? Czy dba o swoje zdrowie? Czy za dużo nie pracuje? Czy ma opiekę przez cały dzień i noc?". Bombardowane pytaniami i niepokojem dzieci, wyczuwają wahania rodziców i zaczynają manipulować. Jeśli coś cię niepokoi, zapytaj osoby pracujące w ośrodku, odpowiemy na wszystkie nurtujące cię pytania. Terapia to nie kolonia wypoczynkowa. Osoba uzależniona potrzebuje stałych reguł funkcjonowania zajęć i obowiązków. Zostawiona sama sobie miałaby zbyt dużo czasu, częściej rozmyślałaby o przeszłości. Zaczęłaby wspominać grupę, z którą zażywała narkotyki i w rezultacie, zaczęłaby myśleć o wyjeździe. W naszym Ośrodku dzieci przez całą dobę są pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. Zdrowiem zajmują się lekarze wraz z pielęgniarką.


Proces terapeutyczny jest prowadzony w oparciu o terapię grupową, indywidualną, rozwój duchowy, edukację, pracę, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia sportowe.

10 mitów o narkomanii

 1. Marihuana jest lekkim narkotykiem i nie uzależnia


Nieprawda. Być może marihuana z lat 60 była „lekkim” narkotykiem zawierając 2% THC (tetrahydrocanabinolu, składnika aktywnego, działającego na komórki mózgu), jednak dzisiejsze odmiany zawierają ok. 10% THC. Jest to duże stężenie canabiolu, zdolne wpływać na delikatne tkanki mózgu szczególnie u osób dojrzewających. Marihuana, podobnie, jak haszysz, jest również uzależniająca. I chociaż uzależnia w nieco dłuższym czasie niż np. heroina, to jednak osobom, które ją palą, trudno jest już po paru miesiącach zrezygnować z wypalenia skręta. 

 1. Jeżeli ktoś jest uzależniony, to musi brać narkotyki codziennie


Nieprawda. Osoby uzależnione od amfetaminy, marihuany lub haszyszu mogą przerwać branie tych środków na pewien czas. Odstawienie narkotyku na parę dni nie oznacza jednak braku uzależnienia, tylko po prostu chwilową przerwę w „braniu”. 

 1. Wystarczy tylko przestać brać, aby nie być uzależnionym


Nieprawda. Uzależnienie to nie tylko kwestia brania narkotyków, lecz przede wszystkim pewnych zachowań, stylu życia i zafałszowanych uczuć. Dlatego też każdy uzależniony powinien przez jakiś czas uczęszczać na sesje terapeutyczne lub przebywać w ośrodku, gdzie będzie uczył się radzenia sobie z problemami i własnymi uczuciami. 

 1. Uzależniają się tylko ludzie słabi


Nieprawda. Człowiek uzależnia się nie dlatego, że jest słaby lub silny, lecz w pierwszej kolejności dlatego, że bierze narkotyki, że podoba mu się ich działanie. Nie można też powiedzieć, że ludzie o silnej woli mogą brać środki odurzające i nic się im nie stanie. Każdy, kto zaczyna brać narkotyki, powinien się liczyć z uzależnieniem. 

 1. Biorę tylko dla przyjemności, nie uzależnię się


Nieprawda. Żaden z narkomanów nie zaczął brać, bo chciał się celowo i z premedytacją pognębić i uzależnić. Uzależnienie pojawia się jak wirus, nie pyta się, czy ktoś chce chorować, czy nie. Zresztą, jak długo można być „okazjonalnym” konsumentem narkotyków? Dużą naiwnością jest myślenie, że można poprzestać na trzech papierosach tygodniowo lub też braniu amfetaminy dwa razy w tygodniu. W mózgu osoby biorącej narkotyki po pewnym czasie następuje pewien „przeskok” (wzrasta tolerancja, organizm zaczyna się uodparniać), po którym nie da się już wrócić do poprzedniego stanu. 

 1. Pomagają w nauce

        

Owszem, amfetaminy i ich pochodne zwiększają zdolności percepcyjne. I czasami tak jest, że egzaminy zdają osoby uczące się kilka dni i nocy na stymulantach. Jaka jest jednak wartość i trwałość przyswojonego w ten sposób materiału? Czy chciałbyś być operowany przez chirurga, który w tak sposób zdobył swoja wiedzę? Nie? Dlaczego? 

 

 

 1. Są sposobem na dobrą zabawę

        

Ale kto się bawi - narkotyki w tobie czy ty? Jeżeli potrzebujesz narkotyków, by się dobrze bawić, znaczy, że bez nich nie umiesz. Z pewnością też kojarzysz poranne obrazki z imprez, lub fotki, na których uwieczniono twoje wyczyny po tym, jak straciłeś kontakt z rzeczywistością. Być może wiele dni po tym nie pokazywałeś się ze wstydu wśród znajomych. Bolące i wyczerpane ciało, wstyd, niepokój - dobra zabawa? 

 

 

 1. Prawdziwy narkoman daje w żyłę

        

Prawdziwy narkoman przyjmuje narkotyk jakąkolwiek drogą. Czy jest to podawanie dożylne, palenie, wciąganie do nosa czy jakakolwiek inna droga, nie ma znaczenia. Ważny jest efekt - czyli ucieczka od przykrych uczuć, nieważne, jaką drogą. 

 

 

 1. Pomagają przy odchudzaniu

        

Istotnie, niektóre narkotyki powodują zmniejszenie łaknienia. I przez to traci się na wadze. Jednak po odstawieniu narkotyku następuje niezwykle szybki powrót do poprzedniej wagi i zwykle jej przekroczenie o 5-20 kg. Jest to spowodowane tym, że zarówno metabolizm materii zmienia się w czasie brania narkotyków, więc po ich odstawieniu organizm dalej funkcjonuje na „narkotycznych zasadach”, ponadto głód narkotyku jest często redukowany przez kompulsywne objadanie się. 

 

 

 1. Rozwiązują problemy

        

Nieprawda. Stwarzają problemy. Dają oczywiście chwilową ulgę od przykrych i niechcianych uczuć, jednak problemy z realności, które wzbudziły przykre uczucia, nadal pozostają. Zażycie narkotyku nie likwiduje konfliktów z rodzicami, kiepskich ocen w szkole, problemów z policją i niskiego poczucia swojej wartości. Problemy pozostają, a uciekając od nich, zwiększa się w tobie lęk przed nimi. Im dalej uciekasz, tym bardziej się boisz rzeczywistości, takiej jak jest. Co więcej, branie narkotyków samo w sobie powoduje problemy - finansowe, zdrowotne, prawne, szkolne, rodzinne.