Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „ANASTASIS” powstało w 2003 roku jako inicjatywa mająca na celu pomoc młodym ludziom zagrożonym uzależnieniem i już uzależnionym.

Nasze propozycje adresujemy szczególnie do osób nieletnich, uzależnionych od narkotyków.

Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „ANASTASIS” w Strychach – woj. Lubuskie.

W ciągu sześciu lat istnienia przeszliśmy dynamiczny rozwój, podejmując różne inicjatywy na polu profilaktyki i terapii narkomanii.

 

 

W ciągu 9 lat naszej działalności, realizując cele statutowe, podejmowaliśmy wiele inicjatyw o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Z najważniejszych należy wymienić:

 • Prowadzenie ośrodka ANASTASIS.  W Ośrodku ANASTASIS w Strychach prowadzimy terapię i readaptację młodych ludzi (14-21 lat) uzależnionych od środków psychoaktywnych. W atmosferze wzajemnego zaufania pomagamy naszym pacjentom uwolnić się z nałogów oraz przygotowujemy ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia.  
  W trakcie terapii, która zazwyczaj trwa półtora roku, nad młodzieżą czuwa zespół doświadczonych i kompetentnych terapeutów, psychologów i pedagogów. Współpracujemy również z lekarzami doświadczonymi w leczeniu z uzależnień.  
  W strukturze placówki mieści się długoterminowy ośrodek leczenia uzależnień w Strychach oraz Hostel readaptacyjny w Bledzewie. 
 • Kolejną już edycję programu Powrót – adresowanego do absolwentów programów terapeutycznych. Program Powrót jest wzbogaceniem programu rehabilitacyjnego prowadzonego w Hostelu dla młodzieży uzależnionej w Bledzewie. Powrót to program postrehabilitacyjny, mający wyposażyć młodych ludzi po ukończonych programach terapeutycznych, którzy wchodzą w trzeźwe, samodzielne życie, w umiejętności chroniące ich trzeźwość. Program realizowany jest zarówno poprzez warsztaty (zapobiegania nawrotom, asertywności, radzenia sobie ze złością i lękiem), grupy redukcji deficytów społecznych (nauka planowania czasu, wydatków, poruszania się w różnych instytucjach, nawiązywania głębszych relacji itp.) uregulowania spraw socjalnych, a także rozwojowi osobistemu. 4 lata realizowania tego programu dają prawo do mówienia wprost jego efektywności i adekwatności do potrzeb młodych ludzi.
 • Obozy letnie. Młodym ludziom będącym w procesie terapii należy dać możliwość doświadczenia, że życie na trzeźwo może być atrakcyjne. Coś trzeba im zaproponować w miejsce narkotyków. Dlatego od pięciu lat organizujemy letnie obozy terapeutyczne, podczas których łączymy elementy terapii i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Byliśmy już w Tatrach, Karkonoszach, Pieninach, Izerach, Beskidach; na obozach żeglarskich na Mazurach i Bałtyku.  Wszędzie młodzi doświadczali wiele radości z życia na trzeźwo
 • Podobną inicjatywą są obozy zimowe, organizowane dal nieco mniejszych grup, jednak w atrakcyjnej formie – jako obozy narciarskie, górskie wędrowne, często połączone z wydarzeniami kulturalnymi.
 • Prowadzimy rożnego rodzaju profilaktykę w szkołach i na spotkaniach z młodzieżą oraz na rekolekcjach; odbiorcami są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli - rodzice, pedagodzy, policjanci itp.
 • Sekcja teatralna opracowuje różne formy teatralne(od kabaretów począwszy na dramatach jednego aktu skończywszy), z którymi występowaliśmy wielokrotnie w całym województwie.
 • Nasi członkowie prowadzą konsultacje, interwencje kryzysowe, podejmując współpracę z rodzicami młodzieży uzależnionej.